Ulusoypark

KURUMSAL

Çevre

Ulusoypark, Enerji ve doğal kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan, atıkların çevreye zarar vermemesi için gerekli önlemleri alan, daha yaşanılır bir çevre oluşturmak ve bu konuda toplumun duyarlılığını artırmayı hedeflemiştir.

Toplum tarafından kabul edilenin “sürdürülebilir” olduğu bilinciyle çevre çalışmalarımızda bütünsel, şeffaf ve güvenilir yönetim ile toplumla iletişim ve işbirliğini benimseriz.Farklı sektörlerdeki faaliyetlerimizde temel ilkemiz; ürün ve hizmet yaşam döngüsü sorumluluğunu üstlenmektir.Bu yaklaşımla, gelişmemizin her aşamasında faaliyetlerimizi çevre etkilerini göz önüne alarak yönetiriz.

Kurumsal Çevre Politikamız
  • Çevre standartlarımızı yasal zorunlulukların ötesinde oluşturur ve uygularız.
  • İşletmeler arası bilgi ve deneyim paylaşımı ile mükemmelliği hedefleriz.
  • Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için faaliyetlerimizin tümünde, önleyici yaklaşımı benimseriz.
  • Çevresel riskleri belirler ve yönetiriz.
  • Ulaşılabilir en iyi üretim tekniklerini uygulamaya çalışırız.
  • Çevresel gelişmeleri izleyip iş fırsatlarına çevirirken sürdürülebilirliğe katkı sağlarız.
  • Toplumun gelişmesi için çevresel bilinçlenme ve bilgi paylaşımını destekleriz.
Sakcay Digital Solutions