Ulusoypark

İNSAN KAYNAKLARI

İşe Alım Süreci

Şirketimizde işe alım süreci, “fırsat eşitliği” esasına dayanmakta ve Personel Yönetmeliği'nde yer alan kriterlere göre yürütülmektedir. İşe alım sürecinde temel amaç, kurumumuzun değer, vizyon ve stratejileri doğrultusunda, doğru işe doğru bireyi seçmek, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere ve yeterliliklere sahip adayları kuruma kazandırmaktır.

Tüm pozisyonlar için adaylarda aradığımız ortak özellik temel değerlerimizle uyum içinde olmaladır.

  • Müşteriler itici gücümüzdür
  • Çalışanlarımız en kıymetli kaynağımızdır
  • Kalite her alandaki hedefimizdir
  • İnovasyon geleceğimizin güvencesidir
  • Sorumluluk iş alanındaki belirsizliği önler
  • Dürüstlük yaptığımız işin temelini oluşturur

Sakcay Digital Solutions