Ulusoypark

İNSAN KAYNAKLARI

İK Yönetimi

İnsan Kaynakları yönetimi; fonksiyonlarını ve organizasyonunu şirketimizin kültürü, stratejileri ve hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle koordinasyon içinde, başarıyı temel alan, çağdaş İnsan Kaynakları programlarını etkin ve verimli bir şekilde planlar ve yürütür.

Çalışanlarımızın,   firmamızın  “Müşteri memnuniyeti”, ”verimlilik” gibi stratejik hedeflerine ulaşmasını amaçlayan,  yetkin ve sonuç odaklı insan kaynağının işe alınmasını sağlayarak katkı ve değer yaratan görevlerde değerlendirmek. Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.

Amacımız; asıl sermayenin bilgi ve deneyim, kaynağının ise insan olduğunun bilinci ile çalışanlarımızın yetenek ve becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, profesyonel ve kişisel gelişimi destekleyen ortamlar yaratmak, insana yatırımın, başarının değişmez ilkesi olduğunun bilinci ile yeni projeleri geliştirmektir.

Sakcay Digital Solutions