Ulusoypark
  • 1
  • 2
  • 3
11 22 33
İnsan, çevre ve başarı odaklı olmak
Kurumsal amacımızda, başarının "çalıştığımız herkese, temasta olduğumuz her topluma ve etkilediğimiz her çevreye karşı en yüksek kurumsal davranış

ULUSOYPARK güçlenen sermaye yapısı, yeni yönetim anlayışı ve yatırımlarını çeşitlendirme çabası içinde olan ULUSOY İNŞAAT A.Ş., EFOR HAVUZ
Sakcay Digital Solutions